THẦN CÔNG

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

- Tăng Hộ Thể Thần Công sẽ giúp quý Đại Hiệp tăng nhanh lực chiến và nhận được nhiều hiệu ứng cực đẹp.

- Ngoài ra rèn luyện Thần Công sẽ được tặng lượt quay thưởng miễn phí: Tham gia quay thưởng quý Đại Hiệp sẽ nhận được nhiều vật phẩm hữu ích.