CHIẾN ĐỘI

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

Việc tạo liên minh đồng lòng chiến đấu luôn là vấn đề vô cùng quan trọng, quý Đại Hiệp sẽ không thể nhận được những lợi ích tối đa nếu luôn đơn độc 1 mình.

 Chiến Đội:

  • Lv.70 có thể lập Chiến Đội.
  • Nhấp vào giao diện Chiến Đội

  • Mỗi đội gồm 6 thành viên. Có thể bổ nhiệm 2 đội Phó.
  • Chiến đội có 2 loại: Đội Chiến Thường và Đội Chiến Hoàng Kim.
  • Tham gia Chiến Đội sẽ nhận được nhiều lợi ích.

  • Có thể thay đổi tên Đội bằng cách sử dụng thẻ đổi tên Đội.

 Thông Tin Đội:

  • Tại giao diên thông tin đội Đại Hiệp có thể xem thông tin về Chiến Đội
  • Nhận thưởng online Chiến Đội.
  • Tăng cấp Chiến Đội để mở những kỹ năng hỗ trợ cực hữu ích.
  • Có thể trò truyện để giao lưu và gắn kết các thành viên trong Đội.

 

 Danh Sách Đội: Xem thông tin các Chiến Đội khác.

 Phó Bản Đội: Tham gia phó bản Đội để nhận Lệnh Bài Đội Chiến Thiết và Mảnh Quân Chương.