TÚI

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK. 
Nhấp vào biểu tượng TÚI phía dưới màn hình giao diện: 

 Người chơi online có thể mở thêm ô trống trong giao diện túi.

 Ngoài ra trong giao diện túi cũng có thể:

- Mở kho cất đồ

- Có thể mở giao diện để Dung Luyện

- Có thể mở giao diện mua bán vật phẩm thông qua Tiệm