THƯƠNG THÀNH

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK. 
Cửa hàng giúp các Tiên Hữu có thể mua sắm các vật phẩm, nguyên liệu trong game. 

 Cường Hóa Vật Phẩm

  Vật Phẩm Thường Dùng
 

 Tiệm Lễ Kim

  Tiệm VIP

 Ngoài ra tại giao diện cửa hàng luôn có hoạt động tranh mua những vật phẩm Hiếm:        

​​​​​​​