RÈN TRANG BỊ

Hoan nghênh các Đại Hiệp  đã đến với Webgame Võ Thần PK. 

Nhấp vào biểu tượng Rèn tại thanh menu phía dưới:

 Chú Hồn Trang Bị:

 Cường Hóa Trang Bị:

 Khảm Đá: