QUỐC GIA

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

- Cấp 30 quý Đại Hiệp sẽ được chọn Quốc Gia mình muốn gia nhập.

- Có 3 Quốc Gia: Ngụy, Thục , Ngô

- Nhấp vào biểu tượng Quốc Gia tại thanh menu phía dưới:

 Thông Tin Quốc Gia:

 Quan Viên Quốc Gia:

 Tranh Đoạt Quan Chức:

  Cầu Phúc Quốc Gia:

Tham gia Cầu Phúc Quốc Gia để nhận nhiều lợi ích hấp dẫn.

 Long Thành Quốc Gia: