THÔNG TIN NHÂN VẬT

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK 
Trang Bị là những vật phẩm không thể thiếu trên con đường hành tẩu của các Tiên Hữu. Trang Bị không những mang đến sức mạnh, còn có thể mang đến phần thưởng đặc biệt khi thu thập đủ Bộ Trang Bị theo yêu cầu. 
Nhấp vào biểu tượng Nhân Vật tại thanh menu phía dưới:

 Nhân Vật:

* Người chơi có thể xem trang bị ,lực chiến các thuộc tính cơ bản bao gồm: Sinh Lực, Hộ Thuẫn, Linh Khí, EXP

Công

Phòng

Bạo

Dẻo

Chính Xác

Tốc

Công Ng.Tố

Công H.Hoang

 Tại Giao Diện Nhân Vật Có Thể Xem Được:

- Thời Trang

-  Danh Hiệu

- Đơn Dược

 

NẾU LÀ TÂN THỦ, ĐẠI HIỆP CÓ THỂ XEM THÊM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN: