KỸ NĂNG

Hoan nghênh các Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK. 

Nhấp vào biểu tượng Kỹ Năng tại thanh menu phía dưới:

 Kỹ năng Triệu Tử Long:

 Kỹ Năng Hạ Hầu Khinh Y:

 Kỹ Năng Lữ Bố:

 Kỹ Năng Điêu Thuyền: