HỘ THUẪN

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

Nhấp vào biểu tượng HỘ THUẪN:

 Tính năng Hộ Thuẫn hỗ trợ quý Đại Hiệp gia tăng lực chiến.