HỘ QUỐC THẦN KHÍ

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

Nhấp vào biểu tượng HỘ QUỐC THẦN KHÍ tại thanh menu phía trên:

 Hộ Quốc Thần Khí:

Mỗi Hộ Quốc Thần Khí có một tính năng riêng cực kỳ đặc biệt hỗ trợ các Đại Hiệp rất nhiều trong hành trình xưng bá Thiên Hạ.

 Cường Hóa Thần Khí:

Có thể cường hóa để tăng lực chiến cho Hộ Quốc Thần Khí.