THƯỞNG ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Hoan nghênh các Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

Nhấp vào biểu tượng Quà Đăng Nhập tại góc phải màn hình:

- Thời gian: Vĩnh Viễn 
- Áp dụng: Tất cả Đại Hiệp 
- Hướng dẫn: Đại Hiệp đăng nhập mỗi ngày có thể nhận được các phần thưởng vô cùng giá trị. Quà đăng nhập:

  Ngày 1:

  Ngày 2:

 Ngày 3:

 Ngày 4:

 Ngày 5:

 Ngày 6:

 Ngày 7: