PHÓ BẢN NHÓM

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

Phó Bản Nhóm một trong những hoạt động quan trọng giúp quý Đại Hiệp thu thập nhiều nguyên liệu quý giá.

 Mỗi ngày được khiêu chiến phó bản 5 lần.

Phần thưởng

  • Đá chú hồn
  • Đá cường hóa
  • Hoa hồng
  • Thẻ tiến cấp thời trang
  • Quyển trận pháp
  • Lệnh hộ tống xe hoa
  • Trang sức cực phẩm 50, 60, 70, 80, 90, 100