PHÓ BẢN ĐƠN

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

 Phó Bản Mỹ Nhân:

- Một trong những phó bản đẹp mắt nhất của Võ Thần PK, quý Đại Hiệp sẽ được trả nghiệm những thử thách hấp dẫn và ngắm nhìn những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

 

- Phần thưởng:

 • Yên Chi
 • Hoa Hồng
 • Liễu Kình Nhi - mỹ nhân
 • Tiểu Kiều - mỹ nhân
 • Điêu Thuyền - mỹ nhân
 • Ngoài ra còn nhận được EXP, Linh Khí và Xu

 Phó Bản Võ Tướng:

- Phần thưởng:

 • Võ Hồn
 • Mảnh Võ Tướng

Phó Bản Trang Bị:

- Phần thưởng:

 • Trang bị tím
 • Đá cường hóa
 • Đá chú hồn
 • Ngoài ra còn nhận được Xu, Linh Khí và EXP

  Phó Bản Thú Cưỡi:

- Phần thưởng:

 • Trang bị thú
 • Tiến cấp đơn – Thú
 • Đột phá đơn – Thú
 • Ngoài ra còn nhận được Xu, Linh Khí và EXP

  Phó Bản Chiến Kỳ:

- Phần thưởng:

 • Trang bị chiến kỳ
 • Tiến cấp đơn – Kỳ
 • Đột phá đơn – Kỳ
 • Ngoài ra còn nhận được Xu, Linh Khí và EXP

Phó Bản Thần binh:

- Phần thưởng:

 • Trang bị thần binh
 • Tiến cấp đơn – Binh
 • Đột phá đơn – Binh
 • Ngoài ra còn nhận được Xu, Linh Khí và EXP

 Phó Bản Kinh Nghiệm:

- Mỗi lần duyệt quái đạt số lượng nhất định sẽ ra đợt quái mới.

- Phó bản thưởng linh khí và xu dựa vào Lv của bạn và số lượng duyệt quái.

- Buff kinh nghiệm đơn cộng dồn tối đa 5 lần.

- Sau khi rời phó bản Đan EXP tăng hiệu quả hồi phục bình thường.

- Phần thưởng:

 • Lượng lớn linh khí
 • Vô số EXP
 • Xu

 Vượt Ải Trảm Tướng:

- Diệt tất cả quái tầng hiện tại mới khiêu chiến tiếp tầng sau.

- Vượt qua 1 tầng nhận được nhiều thưởng, qua 10 tầng sẽ nhận được thưởng siêu giá trị.

- Mỗi ngày miễn phí càng quét 1 lần PB.

- Phần thưởng

 • Túi đá
 • EXP, điểm Linh Khí và Xu

  Phó Bản VIP:

- Phần thưởng:

 • Trang bị Thần Binh
 • Mảnh tướng
 • Ngoài ra còn nhận được EXP, đá khảm.