HỘ TỐNG

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

Hộ Tống là một trong những hoạt động ngày không thể thiếu trên con đường chinh phục thiên hạ của quý Đại Hiệp.

- Thời gian hoạt động: mỗi ngày sau 12:00 có thể nhận nhiệm vụ Hộ Tống.

- Lv50 được phép hộ tống.

- Đến NPC Hộ Tiêu Tướng Quân để nhận nhiệm vụ Hộ Tống.

- Nhận và hoàn thành nhiệm vụ lúc 18:00 đến 18:30 có thể nhận lợi ích gấp đôi.

- Xe tiêu không thể tùy ý đi về mục tiêu phía trước.