BOSS DOANH TRẠI

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

  •  Tham gia chiến Boss Doanh Trại săn vô số vật phẩm cực HOT.

- Lễ Kim, Vật Phẩm Rèn.

- Mảnh Giáo Bạch Nguyệt Thố, Mảnh Thánh Hỏa Lệnh, Mảnh Lục Tốn.

- Trang bị cực phẩm tùy từng level Boss.

  • Boss sau khi bị diệt cách 1 giờ sẽ làm mới.