ĐẶC QUYỀN VIP

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

Khi tăng cấp Vip trong game quý Đại Hiệp sẽ nhận được thêm một số đặc quyền trong game tùy theo từng cấp Vip. 
Ngoài Việc được nhận phần thưởng Vip Đại hiệp đạt cấp Vip chỉ định còn có thể đăng nhập mỗi ngày nhận gói quà Vip

 VIP 1:

 VIP 2:

 VIP 3:

 VIP 4:

 VIP 5:

 VIP 6:

 VIP 7:

 VIP 8:

 VIP 9:

 VIP 10: