XA LUÂN CHIẾN

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

Hoạt động Xa Luân Chiến sẽ mang lại cho quý Đại Hiệp vô số EXP, đừng bỏ lỡ hoạt động cực hấp dẫn này để tăng cấp thật nhanh nhé!

  • Thời gian hoạt động: 20:00 - 20:20 các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Chủ Nhật.
  • Vào bản đồ tham gia PK và diệt BOSS để tích lũy điểm.
  • Tiêu diệt số người chơi nhất định sẽ được tiến đến tầng kế tiếp và nếu bị tiêu diệt quá nhiều sẽ bị giáng tầng.
  • Chiến trường bao gồm 4 tầng : Tầng 1 x5 EXP; tầng 2  x10 EXP, tầng 3 x15 EXP, tầng 4 x20 EXP.
  • Khi tham gia, cứ đứng trong bản đồ sẽ được nhận EXP ( tùy tầng ) theo thời gian nhất định.
  • Ngoài ra người chơi khi tiêu diệt địch hoặc BOSS có thể tích lũy được điểm Đại Chiến Xa Luân - điểm này dùng để đổi vật phẩm hiếm trong Trân Bảo Phường và nhận được Hoa Hồng Tiên Giới.

Chú ý: 7 ngày đầu mở server sẽ mở thêm hoạt động Xa Luân Đại Chiến mỗi ngày vào mốc thời gian 18:30-18:50

.